1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11
Teras Çatı Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Foamboard (XPS)
Kullanılan Çatı Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Mertek Arası Şiltesi
Kullanılmayan Çatı Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Rulopan
Isıtılmayan Hacme Bitişik Duvar Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Kalibel
Komşu Bitişik Duvar Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Dupan
Dış Duvar Dıştan Yalıtım
Gerekli olan yalıtım:
Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Manto Taşyünü
Dış Duvar İçten Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Kalibel
Zemin İçten Yalıtım
Gerekli olan yalıtım:
Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Taşyünü Yüzer Döşeme
Toprağa Temas Eden Döşeme Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Foamboard (XPS)
Isıtılmayan Hacme Bitişik Döşeme Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Taşyünü Ara Bölme Levhası
Toprak Altı Dış Duvar Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım:
Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Foamboard
Teras Çatı Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Foamboard ısı yalıtımında etkilidir, su ve nem geçirmez. Çürümez ve dağılmaz. Hafif yapısı sayesinde kolayca kesilir ve uygulanır. Kolayca sökülebileceği için uygulama sonrası bakım imkanı verir. Su yalıtımı bitümlü membran, pvc ve tpo malzemeleriyle sağlanabilir.
Kullanılan Çatı Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Mertek Arası Şiltesi’nin bir yüzü alüminyum folyo ile kaplıdır. Kolay uygulanır. Elastik oluşu nedeniyle boşluklara iyi yerleşir, kolay kesilir, her parçası değerlendirilir. Mekanlarda buhar kesici ihtiyacını da sağlar. Ömür boyu ses ve ısı yalıtımı sağlar. Su yalıtımı bitümlü membran, pvc ve tpo malzemeleriyle sağlanabilir.
Kullanılmayan Çatı Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Rulopan, her türlü ahşap ve metal çatıya uyum sağlar. Hafif olduğundan, çatıya çıkartılması ve kesilerek uygulanması çok kolaydır. Rulopan ile kaplanan çatılar, ısı yalıtımıyla yakıt sarfiyatını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlar.
Isıtılmayan Hacme Bitişik Duvar Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Kalibel, eski ve yeni yapılarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla dış duvarların içten giydirilmesi şeklinde uygulanır.
Komşu Bitişik Duvar Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Dupan levhaları, su ve nemden korur. Ayrıca ses ve ısı yalıtımında da etkilidir. Tutulması ve uygulanması kolaydır. Dupan Levhaları kolay kesilir, her parçası değerlendirilir, elastik oluşu nedeniyle boşluklara iyi yerleşir, uygulanması çok kolaydır.
Dış Duvar Dıştan Yalıtım
Gerekli olan yalıtım: Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Manto Taşyünü, dış duvarların dıştan sıva altı yalıtım uygulamalarında ısı ve ses yalıtımı, cephelerde de yangın güvenliği amacıyla kullanılır.
Dış Duvar İçten Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Kalibel, eski ve yeni yapılarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla dış duvarların içten giydirilmesi şeklinde uygulanır.
Zemin İçten Yalıtım
Gerekli olan yalıtım: Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Taşyünü Yüzer Döşeme Levhaları ısı ve ses yalıtımı amacıyla yüzer şap altında kullanılır. Her çeşit ve eğimdeki uygulamalarda, taşıyıcı döşemelerin üzerinde ve hareketli yüklerin altında, kat aralarında kullanılması mümkündür.
Toprağa Temas Eden Döşeme Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Foamboard (XPS), sert levhalar şeklinde üretilen, ısı yalıtım değeri yüksek, suyu ve nemi bünyesine geçirmeyen, % 100 kapalı gözenekli bir yalıtım malzemesidir. Çürümez ve dağılmaz. Uygulaması ve bakımı çok kolaydır.
Isıtılmayan Hacme Bitişik Döşeme Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı ve Ses Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
İzocam Taşyünü Yüzer Döşeme Levhaları ısı ve ses yalıtımı amacıyla yüzer şap altında kullanılır. Her çeşit ve eğimdeki uygulamalarda, taşıyıcı döşemelerin üzerinde ve hareketli yüklerin altında, kat aralarında kullanılması mümkündür.
Toprak Altı Dış Duvar Yalıtımı
Gerekli olan yalıtım: Isı Yalıtımı
Tavsiye edilen ürün:
Binaların toprak altında kalan bodrum perde duvarlarında, zemine oturan döşemelerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılan ekstrüde polistiren levhalardır.