Isıtmaya çok fazla para harcıyorum, yalıtımla tasarruf sağlayabilir miyim?
Yalıtım yaparak hem ısıtma hem soğutma için yaptığınız harcamalarda en az %60’a varan tasarruf sağlayabilirsiniz.
Bir binanın en üst katında yaşıyorum, yazları aşırı sıcak oluyor. Yapabileceğim birşey var mı?
Çatıda yapılacak ısı yalıtımı ile yazın aşırı ısınma questionnu çözülebilir. Çatı arası kullanılmıyorsa çatı şiltesi veya rulopan sererek çözüme ulaşabilirsiniz. Kalınlıklar ve farklı tip çatılar için bölge bürolarından teknik danışmanlık alabilirsiniz.
Bir binanın en üst katında yaşıyorum, kış aylarında tavanda ve duvarlarda rutubet oluyor. Yalıtım bir çözüm olabilir mi?
Doğru kalınlıkta yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile, bina duvarında yoğuşma problemi giderilir ve böylece küf mantar gibi sağlıksız oluşumların önüne geçilir.
Odamdan evin içine ve diğer katlara çok ses gidiyor ne yapabilirim?
Ses probleminin en iyi çözümü sesin çıktığı tarafta alınan önlemlerle olur. Yüzer Döşeme uygulaması ve duvarlarda Kalibel, Optimum veya Konfor uygulamaları ile komşulara giden gürültü düzeyi azaltılabilir.
Isı yalıtımı ne kadar sürede yapılır?
Uygulama yapılacak yere, zemine ve sisteme göre süre değişmektedir.
Isı yalıtımı zamanla etkisini kaybeder mi? Tekrarlanması gerekir mi?
Malzemeler standartlara uygun bir şekilde üretilmiş, stoklanmış ve uygulanmışsa, ömürleri genel olarak bina ömrü kadardır. Üzeri kaplanmasına gerek olmayan yerlerdeki yalıtım malzemeleri (çatı arasındaki camyünü çatı şilteleri) uygulama alanlarının şartlarına bağlı olarak her beş yılda bir kalınlıkları kontrol edilmeli ve azalma olması halinde ilave kalınlıkta uygulama yapılmalıdır.
Maliyeti nedir? Maliyeti neler etkiler?
Yalıtım malzemelerinin maliyetini etkileyen en önemli etken uygulama yapılacak yerdir. Malzemelerin üstünün kaplanması da diğer bir parametredir. Örneğin kullanılmayan bir çatı arasında camyünü çatı şilesinin üstünün örtülmesine gerek olmadığı ve uygulama kolaylığı sebebiyle ekonomik bir şekilde yapılabilmektedir. Bina dışından duvara yapılacak bir mantolama uygulamasında, yalıtım malzemesinin maliyeti, sıva- yapıştırıcı-işçilik-iskele gibi maliyetlerin toplamından çok daha azdır. Enerji tasarrufunu yalıtım malzemesi sağlamasına rağmen diğer malzemelerin kalitesi sistemin uzun süreli sağlıklı korunumunu sağlamaktadır.
En iyi ısı yalıtım malzemesi nedir?
Her ısı yalıtım malzemesinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Uygulama yapılacak yere göre bazı ürünler öne çıkabilmektedir. Örneğin Taşyünü hem ısı, hem ses hem de yangın yalıtımı sağladığı için çok avantajlı bir üründür, ancak toprak temaslı duvarlarda ve teras çatılar kullanılmamalıdır. Bu gibi noktalarda XPS en uygun malzemedir. Çatı aralarında hemen hemen bütün malzemeler kullanılabilirken, sağladığı tasarruf ve maliyetler karşılaştırıldığında en uygun ürün hem yanmaz hem ses yalıtımıda yapabilen camyünü çatı şiltesi olarak öne çıkar.
Zemine de ısı yalıtımı yapılabilir mi? Isı yalıtımı için zeminde hangi uygulamalar kullanılır?
Zeminden ısı yalıtımı yapılabilir. Ancak zeminin yükselmesi sebebiyle kullanılan binalarda çok tercih edilmemektedir. Ağırlıklı olarak yeni yapılan binalar için daha elverişli olmaktadır. Kullanılan binalarda altkatın tavanından yapmak daha kolay ve tercih edilen bir yöntemdir.
Çatı arasına Camyünü Çatı Şiltesi ile yalıtım yaptırdım, fakat çatıdan akan sızıntı sulara karşı yalıtımın üzerine naylon serdirdim, bunun bir sakıncası var mıdır?
Camyünü çatı şiltesi yalıtımı üzerine naylon, polietilen gibi buhar geçirgen özelliği olmayan örtülerin serilmesi sakıncalıdır, bu tür örtüler sıcak taraftan yani alt taraftan gelen su buharı yalıtımdan geçerek bu tür örtülere çarpar ve bariyer görevi görerek soğuk yüzeyde bulunan örtüde yoğuşan su buharı yalıtım mazlemesinin ıslanmasına ve aynı zamanda bozulmasına sebebiyet verir. Eğer çatıdan kaynaklanan bir su sızıntı problemi varsa muhakkak suretle çatı kaplamasındaki su yalıtımına müdahale edilerek questionn çözülmelidir.
Merkezi ısıtma sistemlerinde boruların ısı yalıtımı için camyünü şilte sarmak doğru mudur ?
Hayır Prefabrik Boru Camyünü kullanılmalıdır.Camyünü Şilteler çatıların yalıtımı için üretilen bir malzeme olup, ısıtma sistemi borularının yalıtımında kullanıldığı durumdaip ve teller ile sarılarak kalınlık kaybına uğrayacak ve istenmeyen enerji kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu sebepten dolayı ısıtma sistemleri borularının yalıtımı için özel üretilen, montajı çok kolay olan Camyünü Prefabrik Boru yalıtım malzemesi kullanmak uygun olacaktır.
Vana ve ekipmanların yalıtımı yapılmaz değil mi ?
Hayır yapılır, vana ceketi ile. Yalıtım malzemesi olarak bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte veya taşyünü sanayi şiltesi kullanılmış ve dış yüzeyi ise yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı özel cam kumaş kaplı vana ceketleri kullanılır. Genel kabul olarak bir vananın kendisine bağlı borunun (flanşlarla birlikte) yaklaşık 5-7 m’si kadar ısı kaybolmaktadır. Bu sebeple vana, flanş ve benzeri ekipmanlarında kesinlikle yalıtılmaları gerekmektedir. Vana ceketi yalıtım yapılacak vanaya veya ekipmana yay ve kopçalar yardımıyla çok kolay şekilde takılıp ve sökülebilmektedir.
Konutumun dış duvarlarında ve çatısında ne kadar kalınlıkta yalıtım yapabilirim ?
Konutunuzun dış duvarlarında ve çatılarında yalıtım kalınlıkları bölgesel olarak değişmekte ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları çerçevesinde yapılacak hesap yöntemi ile belirlenmektedir. TS-825 Standartı bir binanın tasarım aşamasında başlayarak enerjiyi verimli kullanması için gerekli yalıtımların yapılmasını zorunlu hale getiren ve yıllık ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını sınırlayan bir standarttır.
Konutumda yapılacak tüm yalıtımların Enerji Kimlik Belgesi üzerine getireceği fayda nedir?
Konutunuzda yapılacak tüm yalıtım uygulamalarında kalın yalıtım ürünleri kullanımı ile Enerji Kimlik Belgesi üzerinde enerji tüketim ve sera gazı gazı salım sınıflarında iyileştirci rol oynayacak ve binanın emlak değerinin de artmasına katkı sağlayacaktır. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine (BEP) göre Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 1 Ocak 2011’de itibaren yürürlüğe girmiş olup, yeni binalar için zorunlu, mevcut binalar için ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunludur.